logo

Hakkımızda

Hakkımızda
Kamu Diplomasisi, içeriği açısından yeni bir kavram değildir. Tarih boyunca insanlar, önce küçük gruplar olarak örgütlenmiş daha sonra kabileler, etnik gruplar ve sonunda uluslar ve ulus-devletler olarak düzenlenmişlerdir. Kendi çıkarları doğrultusunda, dost ya da düşman olsun, muhatapları üzerinde etki kazanmak için bugün Kamu Diplomasisi diye adlandırdığımız şeyi uygulamışlardır. Burada temel amaç, muhataplarla diyalog kurarak bilgi yaymak ve karşılıklı iyi ilişkiler geliştirmektir. Kamu Diplomasisi, yanıltıcı amaçlarla yapılan dezinformasyonla karıştırılmamalıdır.

Bilginin küresel dağılımının arttığı ve karşılıklı etkileşimin politikaları belirlediği bir çağda, ulus-devletlerin geleneksel dış politika araçlarıyla sadece kendi ulusal çıkarlarını dış dünyada dayatmaları ve bu çıkarlar doğrultusunda psikolojik etki kazanmaları mümkün değildir. Devlet egemenliği tartışılmamakla birlikte, sınır ötesi ilişkilerde etkili hale getiren yeni aktörler ve süreçlerin ortaya çıktığı bir gerçektir.