image

KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kamu diplomasisi içeriği itibariyle yeni bir kavram değildir. Tarih boyunca önce küçük gruplar, sonra aşiretler, etnik gruplar ve nihayet uluslar ve ulus-devletler olarak örgütlenen insanoğlu hasım veya dost bildiği muhatapları üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkinlik kazanmak amacıyla bugün kamu diplomasisi olarak adlandırdığımız aktiviteyi uygulayagelmişlerdir. Bundan asıl olarak amaçlanan bilgiyi yaymak ve muhataplarla diyaloğa girmek suretiyle karşılıklı iyi ilişkiler geliştirmektir. Kamu diplomasisinin yanıltmaya yönelik dezenformasyonla karıştırılmaması gerekmektedir.

 

Bilginin küresel dağılımının giderek arttığı ve karşılıklı etkileşimin siyasetleri belirlediği çağımızda ulus-devletlerin sadece geleneksel dış politika araçları ile dış dünyada ulusal çıkarlarını kabul ettirmeleri ve bu çıkarları doğrultusunda psikolojik etkinlik kazanmaları mümkün değildir. Devletin egemenlik gücü tartışılamasa da sınır-aşırı ilişkilerde yeni aktörlerin ve onları etkin kılan süreçlerin ortaya çıktığı bir gerçektir.

 

 

 

HABERLER

TÜM HABERLER