Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yerel Diplomasi

Yerel Diplomasi, en genel anlatımıyla, uluslararası ilişkiler yönetimine ve uygulamalarına yerel unsurların dahil edilmesidir. Yerel yönetimlerin, özellikle kentlerin yerel diplomasi faaliyetlerine katılmalarının nedenleri arasında şunlar sayılabilir:
1.Kentler yerel diplomasiye kendilerinin ve toplumlarının çıkarlarına hizmet etmek için girmektedir.
2.Yurttaşlar kent yönetimlerini diplomatik faaliyetlere katılmaya yönlendirebilirler. Bu yönüyle yerel diplomasi yurttaş aktivizminin bir yansıması olarak şekillenir.
3.Kentler, diğer kentlerle dayanışmanın bir göstergesi olarak diplomatik eylemlere girebilirler.
Uluslararası paydaşlarla işbirliği içinde, dünyada barış ve uzlaşı ortamının kurulmasında; dayanışma ve diyalog kültürünün geliştirilmesinde; iklim değişikliği, göç gibi yerelde karşılığı olan küresel sorunların çözümünde, yerel diplomasinin etkin bir araç olarak kullanılması cesaretlendirilmektedir. Bu bağlamda, çeşitli belediyeler ve belediye birlikleri tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarla, kent yönetimlerinin yerel diplomasi faaliyetlerinin ulusal politikalarla, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları ile uyumlu olması ve küresel gündemle ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir.