Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Spor Diplomasisi

Spor, insanları, ulusları ve ülkeleri birbirine bağlayan önemli bir unsurdur. Ülkeler, yetiştirdikleri sporcularının başarıları ile uluslararası imajlarının iyileşmesini hedeflemektedirler. Sporun kardeşlik ve dostluk içeren yapısı toplumların birbirlerini daha iyi tanımalarına hizmet etmektedir. Yasaklı maddelerle sporcuların performansının arttırılması ise sporun istismarına ve amacı dışında kullanılmasına yol açmaktadır. Bu yola sapan sporcuların ve spor yöneticilerinin spor diplomasisinden kazanacakları fayda yerine itibarlarını yitirmeleri kaçınılmazdır. Uluslararası spor müsabakalarının bölgesel ve küresel çapta düzenlenmesi uluslararası spor kurumlarının işidir. Temsilcilerinin bu kurumlarda yer alması da üye ülkelere itibar kazandırmaktadır. Spor dünyasında hararetli bir diplomasi aktivitesi vardır.