Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kent Diplomasisi

Dünyanın hemen her ülkesindeki kentlerin yönetimleri, başka ülkelerle “kardeş” olarak kentler arasında “diplomatik” ilişkiler kurmaktadırlar. Bu yaygın uygulamanın ekonomik, turistik ve kültürel yararları olmakta, o kentlerin sakinlerinin birbirleriyle yakınlaşmaları sağlanmaktadır. Birçok kentin girişinde hangi kentlerle kardeş kent ilişkisi olduğunu gösteren tabelalar vardır. Kent diplomasisi veya son zamanlarda kullanılan deyimiyle “paradiplomasi”, yani uluslararası yerel diplomasi, kamu diplomasisinin özgün ve çok değer verilen bir alanı haline gelmiştir.