Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Diaspora Diplomasisi

Kamu diplomasisi bağlamında son yıllarda en çok dile getirilen alanlardan biri de diaspora diplomasisidir. Diasporanın sınır ötesi topluluklar için genel bir kavram olarak kullanılması çok eski değildir. Akademik bakımdan tartışmalı da olsa, günümüzde kavramın sıkça kullanıldığı görülmektedir. Kendi ülkesinde göç eden veya göçmenlerin sonraki kuşaklarına mensup olan yabancı nüfus, etnik, dinsel ve kültürel kimliklerini korumak kaydıyla eski vatanlarının adeta sözcüsü veya temsilcisi konumunda olmaktadır. Aidiyet duygularıyla köklerinin olduğu vatanın çıkarlarını korumayı bir görev bilmekte, ona göre örgütlenmekte ve faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Bu grubun içinde yaşadığı toplumlarda saygın bir konum elde etmeleri, örgütlülük düzeyi ile yakından ilgilidir.