Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dergi

 

 

ISTINYE  JOURNAL OF WORLD AFFAİRS AND PUBLİC DİPLOMACY 

 

 1. NEDEN BU DERGİ? 

Ülkemizde bir kamu diplomasisi dergisi yayınlanmamaktadır. Üniversitemiz tarafından alana ilişkin makalelere yer verilecek ve öncelikle uluslararası ilişkiler bağlamında, ancak kamu diplomasisinin farklı alanlarının da ele alınacağı İngilizce dijital bir derginin hazırlanmasına ve yayımına acilen başlanması düşünülmüştür. Böylece bir boşluğun doldurulacağına inanılmaktadır.

 1. DİLİ VE KAÇ SAYI ÇIKACAĞI

Derginin başlangıçta dijital ortamda yayınlanması uygun olmakla birlikte, sonraki aşamalarda kâğıt baskıya geçmesi ve Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda dört kez yayınlanması düşünülebilir. Kâğıt baskıya geçmesiyle birlikte uluslararası taranma süreci de başlayacaktır.

 1. ÖNE ÇIKAN ALANLAR HANGİLERİ OLACAK?

Dergide ele alınacak alanlar aşağıdakiler olarak düşünülmüştür:

 • Uluslararası ilişkiler ve kamu diplomasi
 • Klasik diplomasi ve kamu diplomasi
 • Küreselleşme ve kamu diplomasisi
 • Sivil toplum ve kamu diplomasisi
 • Yerel yönetimler ve kamu diplomasisi
 • Dış ticaret ve kamu diplomasisi
 • Kamu diplomasisinin kuramsal altyapısı
 • Farklı ülkelerin kamu diplomasisi uygulamaları
 • Türk kamu diplomasisinin konuları ve sorunları

Sözde Ermeni iddialarının yıl dönümü olan önümüzdeki 24 Nisan tarihinde yayınlanacak şekilde hazırlık yapılması ve bu konunun da dergide yer almasının uygun olacağı düşünülmektedir.