Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilim Diplomasisi

Ülkeler ve toplumlar arasında artan ve hızla gelişen iletişim imkanları bilimsel konulardaki bilginin de küresel dolaşımını arttırmıştır. Bilim insanlarının ve akademik kuruluşların birbirleriyle olan etkileşimi insanlık için yararlı olan bilimsel verilerden geniş biçimde istifade edilmesine hizmet etmektedir. Bilimsel bilgiyi üreten bilim insanları ve akademik kuruluşların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar birbirleriyle teması, görüş alışverişinde bulunması ve ortak değer etrafında buluşmaları son derece kıymetlidir. Bu ilişkiler, klasik devletler arasındaki ilişkilerden çok farklı olup, katılan aktörlerin mensup oldukları ülke, toplum ve kültürlerin de itibar kazanmasına katkı sağlamaktadır. O nedenle, bilimin her alanında bilim insanlarının mensup oldukları akademik kuruluşlarla birlikte uluslararası ilişkilere girmeleri ve giderek önem kazanan bilim diplomasisinin tarafı olmaları gerekmektedir. Bu maksatla üniversitelerin birbirleri ile yakın temas ve iş birliğine gitmeleri gerekmektedir.